Badanie składu ciała – gabinet dietetyczny Patrycja Sankowska

Konsultacja dietetyczna w gabinecie „Diet-Coaching Patrycja Sankowska” (Wałcz, ul. Dąbrowskiego 7) obejmuje nie tylko pomiary antropometryczne i wywiad żywieniowo-chorobowy, ale również profesjonalną analizę składu ciała najlepszej jakości, jedynym w okolicy medycznym analizatorem składu ciała Jawon X-Contact 356 przeprowadzoną przez wykwalifikowanego dietetyka medycznego.

1a

Continue reading →

Udostępnij na:

Problemy żywieniowe w wieku starszym

Starzenie się jest procesem ciągłym i nieustannym. Należy do kolejnych etapów ludzkiego życia i dotyczy każdego z nas. Ustalenie jednoznacznej granicy starości jest kłopotliwe. Według definicji WHO (ang. World Health Organization) za osoby w wieku starszym uważa się wszystkich ludzi powyżej 60 roku życia (60-70 r.ż.- wiek podeszły; 75-90 r.ż.- wiek starczy; powyżej 90 r.ż.– długowieczność).

1starsi

Continue reading →

Udostępnij na: